מכרזים חדשים

מכרז מס 109-2017 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק.

On אוקטובר 4, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על מכרז מס 109-2017 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק.

מכרז מס 109-2017 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק וביצוע הצללה בפארק ואדי כופר בר"ג

קול קורא לאיתור מנהל/ת למנהלת התחדשות עירונית בר"ג".

On ספטמבר 19, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על קול קורא לאיתור מנהל/ת למנהלת התחדשות עירונית בר"ג".

מכרז פומבי מס' 108/2017

On יולי 23, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על מכרז פומבי מס' 108/2017

 מכרז מס 108-2017 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח בפארק הלאומי ברמת גן  מפת הכוונה לסיור קבלנים   כתב כמויות מעודכן מיום 24.7.2017   נספח ד – המפרט הטכני המיוחד ונספחיו – מתוקן מיום 24.7.2017   הבהרה ראשונה – מכרז 108-2017     טופס הצעה כספית מתוקן

מכרז מס 107-2017 לאספקת גופי תאורה לפארק הלאומי

On יולי 17, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על מכרז מס 107-2017 לאספקת גופי תאורה לפארק הלאומי

 מכרז מס 107-2017 לאספקת גופי תאורה לפארק הלאומי   מכרז גופי תאורה – הבהרה ראשונה   מודעה בעיתון – מכרז תאורה   מכרז תאורה – רשימת גופים – מסמך ד   מכרז תאורה – ריכוז כתב כמויות – מסמך ה  מכרז גופי תאורה – הבהרה שנייה  מכרז גופי תאורה –…

מכרז פומבי מס' 104/2017

On מאי 10, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על מכרז פומבי מס' 104/2017

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות תשתית ופיתוח בנחל כופר ברמת גן.

קול קורא להגשת הצעות מחיר לתכנון והפקת פעילויות ART & FUN

On אפריל 30, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על קול קורא להגשת הצעות מחיר לתכנון והפקת פעילויות ART & FUN

הגשת הצעת מחיר לתכנון ופיתוח והפקת פעילות כיף ואמנות

בקשה להגשת הצעות לליווי מקצועי של החברה כיועץ לתחום אמנות ותרבות

On אפריל 26, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על בקשה להגשת הצעות לליווי מקצועי של החברה כיועץ לתחום אמנות ותרבות

בקשה להגשת הצעות לליווי מקצועי של החברה כיועץ לתחום אמנות ותרבות.

קול קורא להפקת יריד אומנים ועיצוב במתחם הבורסה ברמת גן

On פברואר 3, 2017, פורסם ע"י , In מכרזים חדשים, With סגור לתגובות על קול קורא להפקת יריד אומנים ועיצוב במתחם הבורסה ברמת גן

מנהלת הבורסה באמצעות החברה הכלכלית, מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות להפקת יריד אומנים ועיצוב במתחם הבורסה.