רישום למאגר יועצים

החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים.

לתשומת לבכם...