מנהלת הבורסה

רקע
החל מינואר 2015 קיבלה החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן מהעירייה את האחריות על מתחם הבורסה, לרבות הקמת מנהלת הבורסה. מנהלת הבורסה אחראית על ביצוע הפעולות השוטפות במתחם, וכן על ביצוע פעולות שונות לקידום המתחם בהיבטי השיווק והפיתוח.

 חזון
מתחם הבורסה – רובע העסקים היוקרתי והמתקדם בישראל. הרובע כולל תעסוקה, מסחר, תרבות, תיירות, משלב מגורים ומתנהל בסטנדרטים בינלאומיים.

 א. ניהול מתחם הבורסה
המנהלת אחראית על ההתנהלות היום-יומית של המתחם וכן אחראית על קשרי ציבור וקהילה, לרבות פעילות לשיתוף ציבור ולקידום השיח המשותף בין דיירי ומשתמשי המרחב, קידום תכנית מיתוג והתוויית תכנית אסטרטגית ליישום חזון המתחם לשנים הבאות. במנהלת יזמים ובעלי עניין ימצאו דלת פתוחה ואוזן קשבת לסיוע בפיתוח פרויקטים במתחם הבורסה בבנייה פרטית ומוסדית, ליווי וקידום בעלי עסקים במטרה לפתח את תחום הפנאי, הקמעונאות, המזון והתיירות במקום וייזום של פעילויות שונות ומגוונות שיסייעו להגשמת החזון ולהגברת הגעת הציבור אל המתחם וריבוי הפעילות בו בהיקף, בשעות ובימים.

 ב. תכנית מתאר לבורסה
התוכנית תביא לידי ביטוי את 'חזון מתחם הבורסה' העירוני לשנים הבאות בהיבטים של היקפי בינוי, קביעת ייעודי ושימושי קרקע, מדיניות תנועה וחניה וכד'. תכנית המתאר המקודמת בימים אלו תאושר בוועדה המקומית והמחוזית, כאשר מתוקף התוכנית ניתן יהיה להוציא תכניות מפורטות בסמכות וועדה מקומית. צוות התכנון של הפרויקט כולל אדריכל, אדריכל נוף, יועץ תנועה, יועץ פרוגרמה, יועץ סביבה ויועצים נוספים והעבודה כוללת תאומים עם וועדות ורשויות התכנון השונות ומול הנהלת העיר.

ג. פיתוח המרחב הציבורי
במסגרת האחריות על מתחם הבורסה, מקדמת מנהלת הבורסה פיתוח פיזי ונופי של מספר רחובות מרכזיים במתחם בטווח הזמן המיידי. התשתית הפיזית תהוונה בסיס איתן להתהוותם של חיי רחוב והתפתחות מסחרית חיובית. פיתוח הרחובות כולל החלפת מערכות התשתית (מים, ביוב, ניקוז, חשמל תקשורת וכד'), החלפת והרחבת המדרכות, יצירת שבילי אופנים חדשים, קביעת שפת רחוב חדשה עם ריהוט רחוב מותאם, פיתוח מדרכות רחבות, שדרוג התאורה והצמחייה, ועוד פעולות לשדרוג המרחב הציבורי. בשלב הראשון תתחיל החברה בביצוע הפיתוח של רחוב תובל ולאחריו רחוב הרקון. במקביל, מקדמת החברה תכנון לפיתוח של רחובות נוספים במתחם, לרבות היצירה, בצלאל ושוהם, אשר מתוכנן לביצוע בארבע השנים הקרובות (2015-2018). עבודת התכנון תכלול את כלל ההיבטים, תוך ראייה לטווח הרחוק ולחזון המתגבש של פיתוח מתחם הבורסה.

האתגרים בפיתוח מתחם הבורסה
r יצירת תשתית תכנונית מסודרת, אשר תואמת את חזון העירייה למתחם לעשורים הבאים.

r עידוד 'משמרת שנייה' ויצירת מתחם חי ותוסס מעבר לשעות הפעילות של המועסקים.

r שיקום פיזי והעלאת רמת התחזוקה של הבורסה באופן התואם את חזון העירייה.

r הקמה וביסוס מערך תקשורת שוטף עם הקהלים הפעילים במתחם.

r הפגת דימויים שליליים ומיתוג מחודש של מתחם הבורסה.

 

AdobeReader

סיכום פעילות שנת 2015 במנהלת הבורסה

נשמח לשמוע, לסייע ולתת מענה בכל פנייה,

מנהלת הבורסה

טל': 03-7718300

bursa@calcalit-rg.co.il