אודות

החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן
החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ הינה תאגיד עירוני. לאחר מספר שנים ללא פעילות, הוחלט ע"י ראש העיר בשנת 2014 להפעיל מחדש את החברה כגוף הפועל
למימוש הפוטנציאל הכלכלי הנרחב הטמון בעיר. החברה מהווה זרוע ביצועית לקידום פרויקטים עירוניים מסוגים שונים, מתוך ראייה עסקית ועל בסיס כלכלי. החברה
פועלת מטעם העירייה ובהתאם להחלטות והנחיות הנהלת העיר ודירקטוריון החברה.

חזון החברה
מקסום הפוטנציאל העסקי של העיר רמת-גן, לפיתוח כלכלי ואורבני של העיר, לרווחת תושביה ומבקריה. במסגרת זו,תפעל החברה לפיתוח המרחב הציבורי והתשתיות,
תפעל לניהול מיטבי של נכסי הנדל"ן העירוניים,תיזום דרכים ליצירת מקורות הכנסה לרשות ותסייע ליזמים לקדם פרויקטים בתחומים אותם מתכוונת הרשות לפתח.

דבר ראש העיר ויו"ר החברה

רה"ע ישראל זינגר

רה"ע ישראל זינגר

העיר רמת-גן, אחת מ-15 הרשויות הגדולות בישראל ובעלת פוטנציאל עצום ורב בכל התחומים. פוטנציאל הנובע משילוב מנצח של מיקום גיאוגרפי בלב גוש דן,
שגשוג כלכלי ואוכלוסייה איכותית בעיר, המושכים אליה מאז ומעולם יזמים רבים בכל התחומים התורמים להתפתחותה וצמיחתה של העיר.
עם כניסתי לתפקיד הוריתי על הפעלתה מחדש של החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן כגוף הפועל למימוש הפוטנציאל הכלכלי הנרחב הטמון בעיר,
לקידומה ולהתפתחותה בתחומים רבים- למען תושבי העיר ולמען כלכלת העיר. החברה הכלכלית, הינה תאגיד עירוני הפועל בהתאם למדיניות ראש העיר והנהלת העירייה,
במטרה לקדם פרויקטים משמעותיים שיצעידו קדימה את הפיתוח הכלכלי והאורבני של העיר.
בידי הנהלת החברה מופקד ביצועם של פרויקטים חדשניים ומשמעותיים שתרומתם לעיר רמת-גן תיראה למשך דורות לבוא. אני מאמין בכוחה המחודש של החברה,
המהווה מנוף לפיתוח וצמיחת העיר, וביכולתה להוביל את עירנו ולשדרג את פועלה בתחומים רבים.